Viện chuyên đào tạo các khóa học: Tư Vấn Giám Sát,Quản Lý Dự Án,Lập Dự Toán Công Trình,Kỹ Sư Định Giá Xây Dựng,Luật Đấu Thầu,An Toàn Lao Động,Hoàn Công - Nghiệm thu,Bất Động Sản,Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng....

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC


Tên đơn vị:……………………………….
 Tel: ………………………………….
Kính gửi: ………………………………………………………………
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO
“ …………………………………………”
Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………….. Fax:…………………………… Email:…………………
Người liên hệ:………………………………………. Chức vụ:………………………………………
Ðăng ký danh sách học viên tham dự
TT
Họ tên học viên
Ngày sinh
Nơi sinh
Điện thoại
 Tên đơn vị
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…………………….
Ghi chú:
Khoá học ngày:
Địa điểm:
Quý đơn vị có nhu cầu tham gia khóa học, xin vui lòng liên hệ và gửi danh sách tới Ban tổ chức lớp học trước ngày khai giảng
                                                                                Ngày ……… tháng …….. năm….
                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ÐƠN VỊ
                                                                                                 (Ký tên & đóng dấu)
Cảm ơn bạn đã đọc thông tin này,Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

1 comments:

 

Website đã được đăng kí bản quyền,nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Hiện Tại